خرید کتاب The Beauty of Holiness : Giotto’s Passion Frescoes As a Prelude to the Artistic Afterlife of the Supper at Emmaus

[ad_1]

در این کتاب ، برایان بیشاپ به سادگی مکث می کند تا پنجاه و هفت تصویر زیبا را نشان دهد که زندگی و مرگ عیسی و شامی را نشان می دهد که وی در آن سه روز پس از خاکسپاری برای دو مرید دل شکسته ظاهر شد. رویکرد بصری داستانهای انجیل را پاداش می بخشد و سعی می کند نقاشی ها را در زمینه تاریخی به عنوان کمک به درک قرار دهد ، اما در واقع مکث هایی برای تفکر و تأمل در مورد وقایع تغییر دهنده جهان ارائه می دهد. این کتاب می تواند در زمان غوطه ور شود و علاقه به آن اجازه می دهد. تصاویر رنگی زیبایی که از کارهای هنری خیره کننده تولید شده اند ، شرکت همیشگی را ایجاد می کنند.

[ad_2]

کتاب The Beauty of Holiness : Giotto’s Passion Frescoes As a Prelude to the Artistic Afterlife of the Supper at Emmaus