خرید کتاب The Becket List : An A-Z of First World Problems

[ad_1]

لیست بکت خلاصه ای نه چندان جدی از “مشکلات جهان اول” است ، نوعی که هر روز ما را به گوشه گوشه ای سوق می دهد. چگونه ممکن است موسیقی آتونال ، ایستگاه های اتوبوس ، فیلم و آویزهای کت کاملاً آزارمان دهند؟ یا افسران کنترل گذرنامه ، شعر مدرن یا هر آنچه در اتاق خواب معمولی هتل پیدا می کنید؟ در آغوش گرفتن هم از جانهای بی جان – از کلیدهای آلن تا پریزهای برق – و هم از جانوران (در بعضی موارد خوب) – از همسفرانتان گرفته تا هر پیشخدمت درجه یک که تاکنون روی زمین قدم گذاشته است – این کتاب برای سلامت عقل شما ضروری است. به این ترتیب ، این کار از A تا Z کامل می شود و یک سرویس سیگنال به بشریت ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب The Becket List : An A-Z of First World Problems