خرید کتاب The Biggest Star

[ad_1]

بزرگترین ستاره نوشته جرین آلیس ترنر كتاب كودكان كوتاهی است كه برای مقابله با ضرر نوشته شده است. این داستان از دیدگاه آن مرحوم روایت می شود و از س questionsالات و احساسات مشترکی که کودکان احساس می کنند عبور می کند. شعر به حفظ توجه کودک کمک می کند و از روش سبک تری برای توضیح یک موضوع دشوار استفاده می کند.

[ad_2]

کتاب The Biggest Star