خرید کتاب The Biology of Halophilic Bacteria

[ad_1]

کتابی برای هر کس که به باکتری های هالوفیل علاقه مند است زیست شناسی باکتری های هالوفیل اطلاعات مفصلی در مورد روش های کار با باکتری های هالوفلیک ارائه می دهد. نکات مفیدی برای انجام آزمایشات و تجزیه و تحلیل های مختلف در حضور نمک های بالا ارائه شده است ، و اطلاعات مربوط به ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها نیز ارائه شده است. این کتاب برای زیست شناسان مولکولی ، بیوشیمیان ، بوم شناسان و سایر افراد علاقه مند به باکتری های هالوفلیک مفید خواهد بود.

[ad_2]

کتاب The Biology of Halophilic Bacteria