خرید کتاب The Birth of Christianity

[ad_1]

در ابتدا در سال 1953 منتشر شد ، تولد مسیحیت تحول آموزه های مسیحی و تأسیس کلیسا را ​​تحلیل می کند. این کتاب تاریخ شکل گیری کلیسا به عنوان یک جامعه مذهبی جدید را ردیابی می کند و پیشرفت آن را هم در زمینه اندیشه و هم در سطح اجتماعی ، هم در زندگی عاطفی و هم در کنش اخلاقی در نظر می گیرد. این مقاله بررسی می کند که چگونه ایمان مسیحی برای اولین بار در جامعه از طریق اشکال مختلفی که به تدریج در یک سیستم دکترین جذب شده اند ، تجلی پیدا کرد و هم نحوه شکل گیری الهیات مسیحی و دگم و هم چگونگی شکل گیری قانون اساسی Chiesa را بررسی می کند. تولد مسیحیت برای کسانی انجام می شود که به تاریخ دین ، ​​تاریخ مسیحیت ، الهیات و فلسفه دین علاقه دارند.

[ad_2]

کتاب The Birth of Christianity