خرید کتاب The Blessing : Or the Golpels According to Mammom

[ad_1]

داستان دو دوست به سرنوشت یکدیگر قرار گرفت: پلیس ارجمند Rondinei Camburá و سارقی که به دلیل مهارت در کار خود ، توسط مردم به عنوان “دزد خوب” شناخته می شود. پرستو Good Thief را برای کمک به او در محافظت از برخی کالاها صدا می زند و اتفاق ناگزیر رخ می دهد. Rondinei مجبور می شود برای دوست خود الگو باشد ، اما Good Thief با بهتر شدن شخص نجات می یابد. داستان غلبه بر.

[ad_2]

کتاب The Blessing : Or the Golpels According to Mammom