خرید کتاب The Brothers Karamazov

[ad_1]

برادران کارامازوف یک رمان فلسفی پرشور است که عمیقا وارد مباحث اخلاقی خدا ، اختیار و اخلاق آزاد می شود. این یک نمایش معنوی از مبارزات اخلاقی مربوط به ایمان ، تردید و دلیل علیه روسیه مدرنیزه است. داستایفسکی قسمت عمده ای از رمان را در استارایا روسا سروده است ، که همچنین صحنه اصلی رمان است.

[ad_2]

کتاب The Brothers Karamazov