خرید کتاب The Call of the Wild

[ad_1]

طلا راش 1890 ، اخبار کشف معدن طلا با هدف گرفتن لحظه ای هزاران نفر را به آلاسکا می کشاند. سگ “باک” که در یک خانواده گرم و مرفه کالیفرنیایی بزرگ شده بود ، برای لحظه ای ربوده شد و در یوکان ، آلاسکا فروخته شد و زندگی کاملاً متفاوت از آسایش گذشته را آغاز می کند.

[ad_2]

کتاب The Call of the Wild