خرید کتاب The Call of the Wild: The Original 1903 Edition

[ad_1]

اقدام بی رحمانه جک لندن در بقای مناسب ترین صحنه در بیابان آلاسکا در زمان طلا کلاوندایک در زمانی که جامعه غربی با اشتیاق جهان را از نگاه داروینی تفسیر می کرد ، با شور و شوق روبرو شد. این داستان به یک فیلم کلاسیک فوری تبدیل شده است و تا آنجا که بشریت همچنان با مفاهیم دیدگاه طبیعت گرایانه در مورد امور انسانی دست و پنجه نرم می کند ، “ندای وحشی” با تصویر خام و دندانه های قرمز از طبیعت و چنگال هایش همچنان مهم است. .

[ad_2]

کتاب The Call of the Wild: The Original 1903 Edition