خرید کتاب The Catholic Church in Taiwan : Birth, Growth and Development

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه بین رشته ای ابتکاری در مورد کلیسای کاتولیک در تایوان را با تمرکز بر جنگ داخلی در چین پس از سال 1949 تا به امروز ارائه می دهد و در مورد نقشی که کلیسای کاتولیک در جامعه معاصر تایوان بازی می کند ، بحث می کند. وضعیت کلیسای کاتولیک تایوان در زمان اشغال ژاپن ، روابط تایوان و واتیکان از سال 1949 به بعد و روابط مثلثی بین واتیکان ، تایوان و چین در زمان دولت تسای اینگ ون را در نظر بگیرید. این جلد که از طیف وسیعی از دیدگاه ها ، از تاریخ و روابط بین الملل گرفته تا ادبیات ، فلسفه و آموزش ، نگاشته شده است ، چشم انداز مهمی را در مورد تولد و توسعه کلیسای کاتولیک در تایوان ارائه می دهد و به کار اصلی مطالعات مذهبی در چین بزرگ کمک می کند. منطقه

[ad_2]

کتاب The Catholic Church in Taiwan : Birth, Growth and Development