خرید کتاب The Curse of Sherlock Holmes : The Basil Rathbone Story

[ad_1]

ریحان باسیل مترادف با شرلوک هلمز است. او در چهارده فیلم فاکس / جهانی دهه 1930 و 40 و همچنین روی صحنه و رادیو ، کارآگاه ویکتوریا را بازی کرد. برای بسیاری از مردم هولمز است. باسیل راتبن شروع به نفرت از شرلوک هلمز کرد. این شخصیت محدودیت هایی را برای زندگی حرفه ای خود ایجاد کرده است: قبل از هولمز او بازیگر برجسته صحنه ای بود و در نمایش های برادوی مانند اسیر و قو ظاهر می شد ، که آخرین آنها به عنوان ستاره اصلی ستاره شدن او شد. اما او هرگز و هرگز از معروف ترین نقش خود فرار نکرد. ریحان باسیل شرلوک هلمز نبود. در نفرین شرلوک هلمز ، دیوید کلایتون ، زندگینامه نویس مشهور ، زندگی در پشت دوربین یک مرد خارق العاده را مشاهده می کند که لیاقت چیزی بیش از سقوط در یک نقش را ندارد.

[ad_2]

کتاب The Curse of Sherlock Holmes : The Basil Rathbone Story