خرید کتاب The Dancer at the Feast

[ad_1]

در شب تجدید ، شمال شروع به مرگ می کند. شب تجدید نزدیک می شود ، جایی که آرنا ، خدای برتر Northlands ، سلطنت امپراتوری خود را تجدید می کند. تایر هفده ساله است و در یک روستا زندگی می کند ، بنابراین معمولاً توجه کمی به این موارد دارد. این امر وقتی تغییر می کند که او چشم اندازهای حیرت انگیزی از گذشته مقدس دریافت کرده و شاهد یک روح شادی آفرین در حال رقصیدن در میان شادی کنندگان در یک مهمانی است. کشیش های آرنا از تجربیات تایر گیج شده اند و او را در مواقع نیاز به بررسی احضار می کنند. ایلیسوس پس از سفر به شمال در راه بازگشت به خانه است ، هنگامی که توسط یک برادری بی رحمانه ساحران گرفته می شود. همانطور که شب تجدید اتفاق می افتد ، او مجبور می شود ببیند که آنها با یک قدرت باستانی برای اداره شمال و نابودی خدایان متحد می شوند.

[ad_2]

کتاب The Dancer at the Feast