خرید کتاب The Daniel Fast for Financial Breakthrough : A 21-Day Journey of Seeking God’s Provision for Your Life

[ad_1]

نویسنده موفق سوزان گریگوری ، محبوب “دانیل فست بلاگر” ، به خوانندگان بی شماری کمک کرده است که در طی 21 روز دانیل فست ، سلامت جسمی ، روحی و معنوی را کشف کنند. اکنون ، در کتاب “دنیل سریع برای دستیابی به موفقیت مالی” ، او ما را به سفری هدایت می کند تا نظم معنوی روزه داری را یاد بگیریم ، زیرا یاد می گیریم خدا را با امور اقتصادی خود ارج نهیم. با یک ساختار دقیق روزه داری ، بیش از 70 دستور العمل جدید ، یک برنامه ریز غذا ، و یک عبادت 21 روزه برای راهنمایی روزه داری ، روزه دارییل برای پیشرفت اقتصادی به شما کمک می کند برای زندگی مالی خود از خدا راهنمایی کنید. شما هم رویکرد سالم به آزادی مالی و هم وابستگی سالم به روزی خداوند را خواهید یافت.

[ad_2]

کتاب The Daniel Fast for Financial Breakthrough : A 21-Day Journey of Seeking God’s Provision for Your Life