خرید کتاب The Diabetic Patient Agent : Modeling Disease in Humans and the Healthcare System Response

[ad_1]

این کتاب رویکردی ابتکاری در مدل سازی بیمار دیابتی انسان با استفاده از یک عامل نرم افزاری ارائه می دهد. این مقاله بر اساس دو تز MASc (کارشناسی ارشد علوم کاربردی) ساخته شده است: مقاله ای که تکامل عامل بیمار را در طول زمان بررسی می کند و دیگری تعامل عامل بیمار با سیستم مراقبت های بهداشتی را بررسی می کند. این نشان می دهد که عامل نرم افزار به روشی مشابه با بیمار انسانی تکامل می یابد و ویژگی های بیماری معمول مانند واکنش به مصرف غذا ، دارو و فعالیت را نشان می دهد. این مدل عامل می تواند به طرق مختلفی مورد استفاده قرار گیرد ، از جمله به عنوان نمونه اولیه برای یک بیمار انسانی خاص برای کمک به تشخیص اینکه چه زمانی وضعیت آن بیمار از تغییرات طبیعی خارج می شود. عامل نرم افزاری همچنین می تواند برای بررسی تعامل بین بیمار انسانی و سیستم مراقبت های بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب مورد توجه هرکسی است که در زمینه مدیریت بیمار دیابتی یا تحقیقات مدیریت دیابت اجتماعی فعالیت دارد. عامل بیمار دیابتی با استفاده از مدل Ackerman برای دیابت ساخته شده است ، اما این مدل را می توان به راحتی برای هر مدل دیگر با داده های فیزیولوژیکی مورد نیاز برای پشتیبانی از این مدل سازگار کرد.

[ad_2]

کتاب The Diabetic Patient Agent : Modeling Disease in Humans and the Healthcare System Response