خرید کتاب The Ethics of Teaching at Sites of Violence and Trauma : Student Encounters with the Holocaust

[ad_1]

این کتاب شرح تجربه یک استاد با گروهی از دانشجویان دانشگاه ایالات متحده در یادبودهای هولوکاست ، موزه ها و یادبودها به عنوان بخشی از برنامه سالانه تحصیل هولوکاست در خارج از کشور در آلمان و لهستان است. اخلاق تدریس در سایت های خشونت و تروما که از طریق یک سلسله برخوردهای شخصی روایت می شود ، خلاصه ای از روایت آموزشهای تجربی عینی را – در موضوعات مختلف از گردشگری تروما تا اخلاق بیننده – با بحثهای معاصر درباره آموزش هولوکاست. با انجام این کار ، این کتاب به دنبال ارائه ارزیابی انتقادی از امکانات و محدودیت های تدریس در مکان هایی است که در برنامه ریزی و اجرای هولوکاست نقش اساسی داشته اند.

[ad_2]

کتاب The Ethics of Teaching at Sites of Violence and Trauma : Student Encounters with the Holocaust