خرید کتاب The European Union and Europe's New Regionalism : The Challenge of Enlargement, Neighborhood, and Globalization

[ad_1]

این کتاب رویکرد جدیدی را برای مطالعه ارتباط منطقه ای و جهانی اتحادیه اروپا ارائه می دهد. در یک دیدگاه پویا سه مهمترین فرآیند سیستمی را تعریف کنید که اتحادیه اروپا را به عنوان یک پروژه منطقه ای تعریف می کند: سیاست های بزرگنمایی ، همسایگی و کلان منطقه. این کتاب استدلال می کند که این فرایندها به طور جمعی تغییر پویایی در اصول اساسی منطقه گرایی اروپا از یک روند داخلی ایجاد منطقه به یک سیستم باز و انتخابی از تعاملات جهانی را نشان می دهد.

[ad_2]

کتاب The European Union and Europe's New Regionalism : The Challenge of Enlargement, Neighborhood, and Globalization