خرید کتاب The Evolution and Preservation of the Old City of Lhasa :

[ad_1]

این کتاب اولین کتابی است که به تحلیل عمیق تاریخ ، توسعه شهری ، برنامه ریزی و حفاظت از شهر لهاسا در طول سیزده قرن گذشته پرداخته است. این شهر قدیمی لهاسا را ​​به عنوان بخشی از روند تکامل اجتماعی و تاریخی تبت مورد مطالعه قرار می دهد ، بنابراین این کتاب زاویه دید نسبتاً گسترده ای و درک عینی را ارائه می دهد. این تحقیق براساس مقدار بی نظیر منابع بایگانی و نتایج به روز پروژه های تحقیقاتی اصلی انجام شده است. در همین حال ، برخی از تجربیات سایر شهرهای تاریخی چین نیز برای مقایسه با حفظ شهر قدیمی لهاسا ارائه شده است. این کتاب همچنین شامل بسیاری از عکسهای دست اول بی نظیر و تصاویر با کیفیت بالا است. آنها می توانند به عنوان مرجعی برای دانشمندان و دانشجویان علاقه مند به زمینه حفاظت تاریخی و فرهنگی در برنامه ریزی و ساخت و ساز شهری چین استفاده شوند. این کتاب همچنین می تواند برای گردشگران یا افرادی که به تاریخ فرهنگی و مذهبی تبت علاقه مند هستند مفید باشد.

[ad_2]

کتاب The Evolution and Preservation of the Old City of Lhasa :