خرید کتاب The Management of Small Renal Masses : Diagnosis and Management

[ad_1]

در همین حجم ، جراحان و دانشجویان پزشکی می توانند اطلاعات بالینی به روز و مشاوره مورد نیاز برای مدیریت این وضعیت منحصر به فرد توده های کوچک کلیه را پیدا کنند. هدف این کتاب ارائه اطلاعات مربوط به موضوع به روشی روشن و منطقی ، با کمک شکل ها ، جداول و تصاویری است که به کاربرد عملی مهارت های بدست آمده از کتاب کمک می کند. رشد فن آوری های جدید و توسعه مداوم تکنیک های موجود منجر به تعداد قابل توجهی از گزینه های جدید شده است که می تواند توسط متخصصان اورولوژی به بیماران ارائه شود. با وجود این پیشرفت ها ، چالش ها هنوز باقی مانده اند و این کتاب راه حل های جداگانه ای برای هر جنبه مدیریت توده های کوچک کلیه ارائه می دهد تا بتوان هر تشخیص را برای هر بیمار تنظیم کرد. این کتاب که توسط متخصصان برجسته نگاشته شده است ، اطلاعات و مشاوره تخصصی را در زمینه تشخیص و مدیریت این بیماری ارائه می دهد. این کتاب از تشخیص دقیق تا انتخاب روش درمانی مناسب برای بیمار ، راهنمایی جامعی درباره کلیه جوانب مدیریت توده های کوچک کلیه ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب The Management of Small Renal Masses : Diagnosis and Management