خرید کتاب The Myth of the Medieval Jewish Moneylender : Volume II

[ad_1]

این کتاب یک روایت مشترک تاریخی را به چالش می کشد ، که یهودیان قرون وسطایی را به عنوان رباخوارانی نشان می دهد که نقش اساسی اقتصادی در اروپا داشته اند. از آنجا که جلد اول پیشرفت داستان را در قرن نوزدهم و بیستم دنبال می کند و آن را با مطالعه عمیق یهودیت انگلیسی رد می کند ، جلد دوم به اهمیت انحلال روایت یهود برای تاریخ اروپا می پردازد. این مطالعه از انگلستان تا شمال فرانسه ، مدیترانه و اروپای مرکزی را گسترش می دهد و از روش های تاریخ حقوقی ، فرهنگی و مذهبی در کنار تاریخ اقتصادی استفاده می کند. در هر فصل تفسیر جدیدی از موضوعات کلیدی ، مانند کارزار رباخواری مسیحیان ، انقلاب تجاری و اقتصاد سود / اقتصاد سود ، برای نشان دادن چگونگی بازنگری در تاریخ یهود به بینش جدیدی در مورد تاریخ اروپا ارائه می شود.

[ad_2]

کتاب The Myth of the Medieval Jewish Moneylender : Volume II