خرید کتاب The Red Mother Vol. 2

[ad_1]

دیزی ، مرموز للاند بلک را به پیشنهاد شغل خود اختصاص داده است ، و به او مجرای جدیدی برای بردن شیاطین خود داده است ، اما به زودی متوجه می شود که توطئه خطرناک بسیار عمیق تر از تصور او است. همه راه ها مستقیماً به مادر قرمز منتهی می شوند. و مادر سرخ مستقیم به سمت دیزی می رود. نویسنده جرمی هاون (زیبایی ، قلمرو) و هنرمند دنی لوکرت (رگرسیون) فصل بعدی این مجموعه رازآلود را ارائه می دهند که در زیر سطح واقعیت حفر می کند تا وحشت های درست فراتر از دید ما را کشف کند. مادر سرخ شماره 5-8 را جمع آوری می کند.

[ad_2]

کتاب The Red Mother Vol. 2