خرید کتاب The Regal Lemon Tree

[ad_1]

یکی از محبوب ترین رمان های خوان خوزه سائر فقید ، درخت لیمو شاهانه بهترین های یک سبک استاد را نشان می دهد. این رمان در طول شب و روز سال نو که کبابی درست می کند و اهمیت آیینی به خود می گیرد ، به زوجی در شمال آرژانتین می پردازد که تنها فرزندشان را هشت سال زودتر از دست دادند. ونزلائو روز را با خانواده و خاطرات بزرگ خود سپری می کند ، زیرا همسرش واقعاً از اندوه فلج شده ، از ترک جزیره خود که خانه یک درخت لیمو تقریبا جادویی است و در هر زمان از سال شکوفا می شود ، امتناع می ورزد. با این عبارت تکراری ، “طلوع می کند و چشمانش باز است” ، رمان کیفیتی رویایی به خود می گیرد و دردسرهایی را که زوجین متحمل می شوند را با یادآوری عجیب و غریب یادآور کارهای دیوید لینچ ، نشان می دهد.

[ad_2]

کتاب The Regal Lemon Tree