خرید کتاب The Relevance of Industry Self-regulation in the Light of the Principle of Subsidiarity Enshrined in Article 5 Para 3 TEU : Part 1 – Focus on the Advertising Industry in the UK and Germany

[ad_1]

مقاله دانشگاهی سال 2015 در مورد حقوق – حقوق بین الملل اروپا و بین المللی ، ویژگیهای فکری ، نمره: 82 ، دانشگاه وارویک (دانشکده حقوق) ، زبان: انگلیسی ، چکیده: این پایان نامه با هدف شناسایی نقش خودتنظیم بخشی در قانونگذاری ، صلاحیت قضایی و بحث های سیاسی اتحادیه اروپا در برابر اصل اصل انحصار مندرج در هنر. 5 ، پاراگراف 3 ، از پیمان اتحادیه اروپا (TEU). این رویکرد نیاز به تجزیه و تحلیل ارتباط بین رژیم های خودتنظیمی و قانونی دارد زیرا هر دو سیستم – هنجارهای خودمختار ، داوطلبانه و ایالتی – به طور مشترک محیط نظارتی اعمال شده بر گروه ها یا بخشهای هدف را تشکیل می دهند. بنابراین ضروری است ، تعریفی از معنای اصطلاح خودتنظیمی ، توصیف ساختار و نحوه عملکرد آن ، و تجزیه و تحلیل مزایا و معایب آن در رابطه با مقررات قانونی است. توصیف و ارزیابی خودتنظیمی با تفسیر هنر دنبال می شود. 5 ، پاراگراف 3 ، TEU ، از جمله تعیین دامنه آن. تفسیر حاصل نشان می دهد که ارتباط با خودتنظیمی با توجه به اصل انحصار چه ارتباطی است – یا باید باشد. در زیر نگاهی کوتاه به معنای خودتنظیمی آورده شده است که به عنوان مثال در بسیاری از اسناد و اقدامات حقوقی اتحادیه اروپا شرح داده شده است. این “تور دزدگیر” نشان می دهد که خودتنظیمی بخشی جدایی ناپذیر از سیاست های اروپا است. س specialال ویژه ای که در اینجا بحث می شود این است که آیا می توان بخشنامه های اتحادیه اروپا را از طریق خودتنظیم در مقررات ملی اجرا کرد؟ دیوان عدالت اروپا امکان جابجایی بخشنامه های اتحادیه اروپا را از این طریق رد می کند و بر لزوم اجرای قانون رسمی ملی برای این کار اصرار می ورزد. این رساله اشاره ای گسترده به خودتنظیمی در تبلیغات دارد تا موضوع تنظیم خودکار را ملموس و شفاف تر کند. بنابراین ، با مقایسه سیستمی بین انگلیس و آلمان پایان می یابد. نشان داده شده است که ، علیرغم رویکردهای مختلف تنظیم مقررات تبلیغاتی ، تفاوت قابل توجهی در کارایی وجود ندارد.

[ad_2]

کتاب The Relevance of Industry Self-regulation in the Light of the Principle of Subsidiarity Enshrined in Article 5 Para 3 TEU : Part 1 – Focus on the Advertising Industry in the UK and Germany