خرید کتاب The Reluctant Republic

[ad_1]

مالکوم ترنبول پیش از آنکه بیست و نهمین نخست وزیر استرالیا شود ، یکی از چهره های اصلی جنبش جمهوری استرالیا بود. جمهوری رغبت ، در اصل در سال 1993 منتشر شد و با پیشگفتار باب هیوز ، مانیفست ترنبول بود. این یک الگوی کاملاً مناسب برای جمهوری خواهی در استرالیا باقی مانده است. این کتاب روابط مشروطه با بریتانیا را نشان می دهد تا هویت استرالیا را به عنوان یک کشور آشکار کند و گزینه ها و الزامات سیاسی و تاریخی جمهوری استرالیا را بررسی می کند. ترنبول برنامه خود را برای آینده استرالیا به عنوان جمهوری ارائه می دهد و شامل توصیه های گزارش کمیته مشورتی جمهوری به نخست وزیر پاول کیتینگ است که ترنبول رئیس آن بود.

[ad_2]

کتاب The Reluctant Republic