خرید کتاب The Reprise of the Spear Hero Volume 2

[ad_1]

Motoyasu Kitamura قهرمان نیزه با دستیابی به توانایی Time Reversal ، از قدرت خود برای تغییر گذشته در تلاش برای صلح جهانی و برآورده ساختن خواسته های محبوب Filo خود استفاده می کند. برای رسیدن به هدفش ، او باید از زندگی Naofumi Iwatani که ایمنی او یکی از شرایط حلقه زمان است ، محافظت کند. با اعتقاد به اینکه زندگی Naofumi در Melromarc در خطر است ، Motoyasu و Naofumi به سیلتولت سفر می کنند. اما حتی در سیلتولت ، چه بلایایی آنها را درگیر خواهد کرد؟ اگرچه موتویاسو نقشه Naofumi برای غلبه بر شرایط خیانت آمیز آنها را غیر قابل تحمل می داند ، اما او همچنان اعلام می کند ، “من ، موتواسو کیتامورا ، بدون در نظر گرفتن شانس ، پیروزی را تضمین می کنم!” بگذارید فصل دوم این خیال نجات حماسی آغاز شود!

[ad_2]

کتاب The Reprise of the Spear Hero Volume 2