خرید کتاب The Republic of Cordoba

[ad_1]

من اندلس هستم. روزگاری ، در کوردوبا ، کنیسه ای با آجر قرمز وجود داشت که بزرگ شده و به یک mezquita تبدیل شده بود ، قبل از اینکه بدون تغییر ، به کلیسای جامع تبدیل شود. مردم منطقه من خوشبخت هستند که مسیحی ، مسلمان و یهودی هستند. کوردوبا در خاستگاه بشریت است ، مکانی که بسیاری از اعتقادات کره زمین به هم می پیوندند و در نتیجه به مردم آن یک ویژگی متمایز ، یک راز می بخشد. من امروز عصر شما را به این قصد دعوت کردم که در این مورد به شما بگویم. آیا قبول دارید آن را به اشتراک بگذارید؟ ”

[ad_2]

کتاب The Republic of Cordoba