خرید کتاب The Research Magnificent

[ad_1]

تحقیق با شکوه رمانی از HG Wells در سال 1915 است. ویلیام پورفیری بنهام پول زیادی به ارث می برد بنابراین مجبور نیست کار کند. او می خواهد زندگی “اشرافی” داشته باشد و این کتاب دنباله روی سرسختانه این ایده است. در طول راه ، این ایده او را با مادر ، دوست و همسرش ، آماندا ، زن جوانی که عاشقانه عاشقش است درگیر می کند ، اما سپس انگلیس را ترک می کند تا به دنبال خرد جهانیان (هند ، روسیه ، چین) را سفر کند.

[ad_2]

کتاب The Research Magnificent