خرید کتاب The Reticulocyte

[ad_1]

این کتاب برای اولین بار در سال 1986 منتشر شد ، یک راهنمای کامل و جامع برای سلولهای قرمز نابالغ ارائه می دهد. این کتاب با دقت جمع آوری شده و پر از لیست گسترده ای از یادداشت ها ، نمودارها و منابع ، به عنوان مرجع مفیدی برای دانشجویان پزشکی و سایر متخصصان رشته های مربوطه است.

[ad_2]

کتاب The Reticulocyte