خرید کتاب The Ribbon of Sand

[ad_1]

این داستان دختری انگلیسی است که در پایان روزهای استعمار خود به نیجریه سفر می کند تا به عنوان تایپیست مختصر در دبیرخانه دولت کار کند. او با خادم آفریقایی یک لیسانس خارج از کشور که یک امپراتوری تجاری ایجاد کرده است ، عشق می یابد و او را وصیت می کند. داستان به دنبال لذت ها و مشکلاتی است که این امر برای آن ایجاد می کند.

[ad_2]

کتاب The Ribbon of Sand