خرید کتاب The Road to Sinharat

[ad_1]

مردم مریخ منحرف بودند. آنها نمی خواستند زمین به زمینهای حاصلخیز ، آب فراوان ، قدرت جدید ارائه دهد. آنها با توانبخشی مبارزه کردند. و با آنها جنگید با کری ، مرد زمینی که فقط رازی را می خواست که در انتهای جاده سینهارت باشد. لی براکت ملکه بی چون و چرای اپرای فضایی و اولین زنی بود که نامزد جایزه هوگو شد. او برای هالیوود داستان کوتاه ، رمان و فیلمنامه نوشته است. او اولین پیش نویس Empire Strikes Back را اندکی قبل از مرگ در سال 1978 نوشت.

[ad_2]

کتاب The Road to Sinharat