خرید کتاب The Role of Twitter in the 2016 US Election :

[ad_1]

این کتاب شش فصل از محققان محترم و نوظهور علوم سیاسی و ارتباطات را گرد هم آورده است تا نگاهی عمیق به نقش توئیتر در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا داشته باشد. گرچه قبلاً توجه زیادی به استفاده ترامپ از توئیتر به عنوان یک پدیده شده است. ، از آنجا که به پیشبرد چرخه های خبری کمک می کند ، توجه را از سایر موضوعات منحرف می کند ، یا حملاتی را به رقبا ، رسانه های خبری و سایر منتقدان تحمیل می کند ، تحلیل علمی کمی درباره تأثیر Twitter در انتخابات انجام شده است. این فصل ها تنوع قابل توجهی از توضیحات نظری و رویکردهای روش شناختی را برای کشف چگونگی شکل گیری این فناوری جدید در انتخابات آمریکا و تأثیر آن در آینده به کار می برد.

[ad_2]

کتاب The Role of Twitter in the 2016 US Election :