خرید کتاب The Rover

[ad_1]

پیرول یک توپچی ارشد در نیروی دریایی جمهوریخواهان فرانسه و یک دزد دریایی است. او آرزو دارد از زندگی خشونت آمیز خود فرار کند و در مزرعه ای دور از اقیانوس و خشونتی که در تمام زندگی خود شناخته است مستقر شود. این مبارزه برای آزادی و صلح در پس زمینه انقلاب فرانسه و به قدرت رسیدن ناپلئون اتفاق می افتد. پیرول باید در این سفر آخر خود برای رستگاری و عزت تلاش کند.

[ad_2]

کتاب The Rover