خرید کتاب The Safety Net: Surviving Pandemics and Other Disasters

[ad_1]

ظهور اینترنت یکی از مهمترین پیشرفتهای فناوری در تاریخ بود. در این اثر الهام بخش و پیشگامانه ، دیوید ایگلمن ، نویسنده کتاب پرفروش بین المللی Sum ، شش راهی را ارائه می دهد که وب ما را از تهدیدهای عمده وجودی نجات می دهد: همه گیری ها ، جریان ضعیف اطلاعات ، بلایای طبیعی ، فساد سیاسی ، تخلیه منابع و فروپاشی اقتصادی.

[ad_2]

کتاب The Safety Net: Surviving Pandemics and Other Disasters