خرید کتاب The Sandy Ridge and Halstead Paleo-Indian Sites : Unifacial Tool Use and Gainey Phase Definition in South-Central Ontario

[ad_1]

این مطالعه برخی از پیوندهای از دست رفته در پرونده میشیگان-انتاریو سرخپوشان-هند را پر می کند. جکسون روی مرحله گین تمرکز دارد.

[ad_2]

کتاب The Sandy Ridge and Halstead Paleo-Indian Sites : Unifacial Tool Use and Gainey Phase Definition in South-Central Ontario