خرید کتاب The Scarlet Letter

[ad_1]

نامه اسکارلت کلاسیک ادبیات آمریکایی است که توسط ناتانیل هاوتورن نوشته شده است. این رمان که در قرن 17 هجری بریتانیایی و واپس گرایانه قرار دارد ، داستان هستر پرینن را روایت می کند که با ارتکاب زنا ، دختری دارد که از آشکار کردن پدرش امتناع می ورزد و برای ایجاد زندگی جدیدی از توبه و عزت تلاش می کند.

[ad_2]

کتاب The Scarlet Letter