خرید کتاب The School Achievement of Minority Children : New Perspectives

[ad_1]

عملکرد پایین تر کودکان اقلیت معمولاً با طرح “کمبودها” در کودکان ، کمبودهایی که به علل ژنتیکی یا محیطی نسبت داده می شود ، توضیح داده می شود. بر خلاف سنت ، همكاران این كتاب نشان می دهند كه چگونه تفاوت های گروهی در پیشرفت تحصیلی و نمرات آزمون تحت تأثیر عوامل فرهنگی و همچنین تحت تأثیر شیوه های استاندارد آموزشی است.

[ad_2]

کتاب The School Achievement of Minority Children : New Perspectives