خرید کتاب The Search for El Dorado

[ad_1]

آیا از جستجوی ال دورادو زنده می ماندید؟ تصمیم بگیرید و نمره خود را محاسبه کنید تا متوجه شوید. این کتاب های با بلوغ بالا که در سطح کمتری از خواندن و با متنی متفکرانه نوشته شده اند ، مطمئناً هنگام تعامل و بازی ، خوانندگان مبارز را مجذوب خود می کنند. این همچنین شامل یک لیست از مطالب ، واژه نامه ، فهرست ، بیوگرافی نویسنده ، ستون های فرعی ، مطالب آموزشی و فعالیت ها است.

[ad_2]

کتاب The Search for El Dorado