خرید کتاب The Secession Conventions of the South

[ad_1]

نتیجه تحقیقات دقیق و دقیق ، رالف آ. ووستر ، یک دیدگاه جالب در مورد مردانی که در کنوانسیون ها و مجالس قانونگذاری شرکت کردند که منجر به شورش سقط جنین در ایالت های جنوبی شد ، ارائه می دهد. نویسنده با شغل در مشاغل ، سوابق ، مالکیت زمین و برده آنها ، گرایش ها ، سوابق رأی گیری و سیاست های حزبی اعضا را روشن می کند – یک مطالعه جذاب و ضروری از طرفداران آرمان کنفدراسیون.

[ad_2]

کتاب The Secession Conventions of the South