خرید کتاب The Secret Cave: Wolf Girl 3

[ad_1]

گوئن مدت هاست که به دنبال خانواده اش است. درست زمانی که احساس می کند نزدیک است ، سربازان دنبالش شروع به نزدیک شدن می کنند. سپس یکی از سگ هایش زخمی می شود و باند باید سرعت خود را کم کند … گوئن به چه کسی می تواند اعتماد کند؟ و چگونه کوله پشتی خود را از شر دشمنان خطرناک در امان نگه می دارد؟ این طلسم فاجعه برای یک و تنها دختر گرگ؟

[ad_2]

کتاب The Secret Cave: Wolf Girl 3