خرید کتاب The Secret Doctrine of the Rosicrucians

[ad_1]

ویلیام واکر اتکینسون ، که به عنوان یک جادوگر ناشناخته می نویسد ، نسل جدیدی از خوانندگان را به آرمان های رزروکروسی و همچنین ارتباطات بیشماری بین مفاهیم غیبی از جمله کیمیاگری ، تناسخ مجدد ، صفحه اختری ، هاله ها ، عرفان های شرقی و غربی و “تکامل” دوباره معرفی می کند. از بشر “در میان هفت نسخه باطنی از سیارات منظومه شمسی است.

[ad_2]

کتاب The Secret Doctrine of the Rosicrucians