خرید کتاب The Sociology of Sports-Talk Radio :

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل توصیفی از تعامل اجتماعی را ارائه می دهد که نشان می دهد آنچه نویسنده از آن به عنوان “بازار فوق العاده روایت های ورزشی” مفهوم کرده است. این ساختارها و فرایندهای اجتماعی را بررسی می کند که رادیو گفتگوی ورزشی را به چنین محیط اجتماعی پر جنب و جویی تبدیل می کند و تلاش می کند تا پویایی های اساسی جامعه شناختی را شناسایی کند که باعث می شود همه آن گفتگوی بی پایان برای شنوندگان بسیار حیاتی باشد. تمرکز تحلیلی کیفی و توصیفی بر روی این بستر خارق العاده – جایی که مردم دور هم جمع می شوند تا در یک تعامل پر رنگ ، رنگارنگ و غالباً با تعجب تعجب برانگیز – روندهای کلیدی را که از طریق آنها ارتباط برقرارکنندگان انسان معنی می سازند برجسته می کند.

[ad_2]

کتاب The Sociology of Sports-Talk Radio :