خرید کتاب The Soils of Ecuador :

[ad_1]

این اولین کتابی است که به طور جامع در مورد خاک اکوادور صحبت می کند. با غنی سازی اطلاعات ، اطلاعاتی در مورد ویژگی های منحصر به فرد و توزیع این خاک ها فراهم می کند. به دلیل نفوذ آندها ، که به شدت اوضاع و احوال والدین را تغییر داده است ، یک کشور نسبتاً کوچک مانند اکوادور دارای طیف گسترده ای از سفارشات خاک است که بندرت در کشورهای دیگر یافت می شود. این کشور توسط آندها به سه منطقه مشخص تقسیم شده است: دشت ساحلی ، ارتفاعات آند و منطقه آمازون ، هر یک با یک توسعه خاک متفاوت ، تحت تأثیر شرایط مختلف در آن منطقه. همچنین لازم است جزایر گالاپاگوس را در نظر بگیرید منطقه ای جداگانه با آب و هوای خاص و مواد والدین.

[ad_2]

کتاب The Soils of Ecuador :