خرید کتاب The Soils of Turkey :

[ad_1]

این کتاب تمام اطلاعات موجود و مرتبط در مورد خاک ترکیه را جمع آوری می کند ، از جمله مطالعات زمین سنجی که از اوایل دهه 1950 تا امروز توسط دانشگاه ها و مutesسسات دولتی انجام شده است. اکتشافات و پیشرفت های اخیر شامل توصیف و تجزیه و تحلیل مشخصات جدید از برخی از مناطق کشور توسط نویسندگان فصل است. با انعکاس آخرین نسخه سیستم خاک پایگاه مرجع جهانی (WRB) ، آنها یک نقشه خاک تصفیه شده تولید می کنند. این کتاب راهنمای ارزشمندی در زمینه مدیریت خاک برای برنامه ریزان استراتژی کشاورزی ، کارشناسان آمایش سرزمین علاقه مند به مدیریت کربن زمینی (کربن جدا شده از خاک و زیست توده) و کاهش تغییرات آب و هوایی و مربیان علاقه مند به افزایش آگاهی عمومی است.

[ad_2]

کتاب The Soils of Turkey :