خرید کتاب The Spitefulness of Crabs : Short Stories

[ad_1]

سه داستان سه روش مختلف برای تفسیر عشق و مرگ. در “مرگ در تئاتر” کسی ویلیام بیچاره را به گردبادی از شرایط متناقض انداخته است که ویلیام بیچاره را به گردبادی از شرایط متناقض انداخته است که یک صبح آرام بهار را غرق می کند. چه کسی مرگ پدرش را ارکستر کرد؟ داستانی خنده دار و گروتسک. در “عشق شیطان” شیطان به یک شهر کوچک نقل مکان می کند و جهنمی خانگی را به سود ساکنان باز می کند: یک خانه قمار. اما اگر شیطان عاشق زنی شود چه می شود؟ داستانی از شور با رنگ و بوی گوتیک. داستان پایانی ، “نامرئی” ، کوتاه و ظریف ، زندگی ای را می گذراند که در سایه محرومیت خودخواسته عشق سپری شده است. در هر سه مورد ، احساسات متضاد در خواندن متناوب می شوند و شرایط غیر منتظره ای را بوجود می آورند.

[ad_2]

کتاب The Spitefulness of Crabs : Short Stories