خرید کتاب The Spread of COVID-19

[ad_1]

COVID-19 اولین بار در ووهان ، چین شناخته شد ، اما در عرض چند ماه به همه گوشه و کنار جهان گسترش یافت. همزمان با واکنش مقامات بهداشت و رهبران جهانی به بیماری جدید و مشخص شدن میزان تأثیر آن ، گسترش COVID-19 در همه ماه های خطرناک ، همه گیری را ردیابی می کند. این ویژگی ها شامل واژه نامه ، منابع ، وب سایت ها ، یادداشت های منبع و فهرست هستند. با استانداردهای اصلی مشترک مطابقت دارد و با استانداردهای دولتی همخوانی دارد. Core Library اثری از انتشارات Abdo است ، بخشی از ABDO.

[ad_2]

کتاب The Spread of COVID-19