خرید کتاب The Steuben Village and Mounds : A Multicomponent Late Hopewell Site in Illinois

[ad_1]

دهکده استوبن در ساحل رودخانه ایلینوی در شهرستان مارشال ، ایلینوی واقع شده است. در این نزدیکی نه نه گورگاه وجود دارد. در سال 1955 و 1956 ، محققان پنج گودال آزمایشی در روستا حفر کردند و بسیاری از تپه ها را حفاری کردند. علاوه بر دفن ، خدمه هزاران مصنوعات از جمله سفال ، ابزار سنگی تراش خورده و مات و اشیا objects ساخته شده از مس ، استخوان و پوسته پیدا کردند. مصنوعات و تاریخهای رادیوکربن نشانگر دو شغل هاپول است که اولین مورد حدود 2000 سال پیش بود.

[ad_2]

کتاب The Steuben Village and Mounds : A Multicomponent Late Hopewell Site in Illinois