خرید کتاب The Story of the Detroit Lions

[ad_1]

با تاریخچه طولانی فوتبال در دیترویت آشنا شوید! از طریق داستان های داستانی ، جدول زمانی و حقایق جالب ، خوانندگان با تاریخ و سوپراستارهای شیرهای دیترویت روبرو می شوند مانند گذشته.

[ad_2]

کتاب The Story of the Detroit Lions