خرید کتاب The Twenties : Fords, Flappers & Fanatics

[ad_1]

از جنگ های منع رنگارنگ گرفته تا پرواز حماسی لیندبرگ در ماوراالنهر ، از شورش های نژادی در شیکاگو تا شور و حرارت حدس و گمان اوج گیری زمین فلوریدا ، THE TWENTIES از خلق و خوی با نشاط ، بی دغدغه و تحمل ناپذیر ملت ما در دوران رونق اقتصادی جدید حکایت دارد. این چشم انداز از مقالات مجله های معاصر ، داستان روزنامه ها و روایت های شخصی با اتهام مورخان و منتقدان سیاسی مبنی بر دهه 1920 دهه عقیم بودن مغایرت دارد. ترکیبی از شادی و بی اختیاری و جدال تلخ بین عناصر اجتماعی قدیمی و جدید ، بیست سالگی شاهدی بر نشاط فوق العاده اختراع و تغییر اجتماعی است که مشخصه سالهای شکل گیری جامعه مدرن آمریکا است.

[ad_2]

کتاب The Twenties : Fords, Flappers & Fanatics