خرید کتاب The Viennese Girl

[ad_1]

در ژوئن 1940 ، ساکنان جرسی با وحشت و وحشت نظاره گر ارتش آلمان بودند که جزیره آنها را بدون چالش تصرف کرد. آلمانی ها اکنون تنها با فاصله کمی از سواحل انگلیس ، قصد حمله خود را دارند. هدی برکو ، یک دختر جوان یهودی از وین که دو سال قبل برای فرار از نازی ها به انزوا و امنیت در جرسی فرار کرد ، دوباره خود را گرفتار می کند ، اما این زمان بدون چاره. پنهان کردن وضعیت نژادی خود ، هدی توسط مقامات آلمانی استخدام می شود و مخفیانه اقدامات کوچک مقاومت را انجام می دهد. اما از همه خطرناک تر ، او عاشق ستوان آلمانی کورت نویمان می شود ، رابطه ای که زندگی او به زودی به آن بستگی خواهد داشت ، رمانی خارق العاده درباره جستجوی امید و عشق وقتی همه چیز تاریک به نظر می رسد.

[ad_2]

کتاب The Viennese Girl