خرید کتاب The View From Madisonville : Protohistoric Western Fort Ancient Interaction Patterns

[ad_1]

مدیسونویل یکی از کلیدی ترین سکونتگاه های مردم باستان فورت دره اوهایو بود و موضوع کلاسیک جیمز گریفین ، جنبه باستانی قلعه بود. این سایت پر از دفن و مصنوعات مستند تأثیرات اولیه اروپا است. دروکر یک قرن حفاری را کاوش می کند تا توضیح دهد که چگونه وقایع دوره تماس بر ساکنان مدیسونویل و روابط آنها با گروه های شرقی فورت باستان ، شمال اوهایو ، ایروکوویان ، اونوتا و می سی سی پی تأثیر گذاشت.

[ad_2]

کتاب The View From Madisonville : Protohistoric Western Fort Ancient Interaction Patterns