خرید کتاب The Virtue of Prudence

[ad_1]

آیا تا به حال یک کیسه آب نبات کامل خورده اید و بعد از آن معده درد کرده اید؟ آیا بعضی اوقات بدون اینکه اول فکر کنید ، کارهایی را انجام می دهید یا می گویید؟ آیا هنگام رفتن به ساحل استفاده از ضد آفتاب را “فراموش” می کنید؟ فضیلت تدبیر ، پانزده داستان کوتاه مصور را ارائه می دهد که اهمیت تدبیر و اینکه چگونه می توانیم این فضیلت را عملی کنیم ، برجسته می شود.

[ad_2]

کتاب The Virtue of Prudence